Ga naar de hoofdcontent
Verkoop 2024/25 is gestart voor Vrienden en Keys-leden. Boek nu& word Vriend.
Logo Concertgebouw Brugge
Logo Concertgebouw Brugge

Disclaimer

Deze website is eigendom van Concertgebouw Brugge. Door de toegang tot en het gebruik van de website www.concertgebouw.be verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met deze disclaimer. 

Concertgebouw Brugge behoudt zich het recht om deze disclaimer ten allen tijde aan te passen, mits zij de gebruikers hiervan op de hoogte stelt op de website.

Intellectuele eigendomsrechten

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de inhoud van deze site, met inbegrip van de logo’s, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en eigendom zijn en blijven van Concertgebouw Brugge. De gehele of gedeeltelijke presentatie, reproductie, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing en gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze van Concertgebouw Brugge en zijn inhoud is verboden zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Concertgebouw Brugge. 

Aansprakelijkheid

Concertgebouw Brugge levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site niet beschikbaar zou zijn, zal Concertgebouw Brugge de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Concertgebouw Brugge kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. 

Concertgebouw Brugge geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Concertgebouw Brugge verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Privacy

Zie onze privacyverklaring 

Koop-verkoop & Ticketing

Zie onze verkoops- en annulatievoorwaarden

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgische recht is van toepassing op deze site. Indien een minnelijke regeling onmogelijk blijkt zijn de rechtbanken en hoven van Brugge bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen.